Legado cartográfico valenciano

BOIX MACÍAS, Lourdes, El legado cartográfico valenciano a través de la mirada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, València, Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2018.

ISBN: 978-84-482-6266-2

Aquesta publicació, guardonada amb el XIII Premi d’Investigació Demetrio Ribes, reflexiona sobre la implicació de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València en la configuració del traçat urbà de la ciutat de València. Aquesta entitat il·lustrada, fundada el 1776, va intervenir no solament en el desenvolupament agrícola, comercial, industrial i sociocultural de la població, sinó que va participar i influir en la recerca del territori i en el planejament urbanístic de la ciutat, bé com a assessora de diverses administracions públiques, bé com a promotora de projectes entre els quals destaquen la formació d’alguns dels més importants plànols del llegat cartogràfic valencià. Aquests i els documents associats, han servit de font a l’autora per a introduir-nos en la contribució d’aquesta entitat en l’estructura urbana de la València huitcentista.

 

Aquest portal web únicament fa servir cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recava ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment.
Per a més informació, consulte la nostra política de cookies.